Skip to main content

Ochroniarz patroluje i sprawdza mienie pod kątem pożaru, kradzieży, wandalizmu, terroryzmu i nielegalnej działalności. Ich zadaniem jest monitorowanie ludzi i budynków w celu zapobiegania przestępczości.

Czym zajmuje się ochroniarz?

Ochroniarze zazwyczaj wykonują następujące czynności:

 • Chronią i egzekwują przepisy dotyczące własności pracodawcy,
 • Monitorują alarmy i kamery telewizji przemysłowej,
 • Kontrolują dostęp dla pracowników, gości i wykonawców zewnętrznych,
 • Przeprowadzaj kontrole bezpieczeństwa na określonym obszarze,
 • Sporządzają wyczerpujące raporty opisujące, co zaobserwowali podczas patrolu,
 • Przesłuchują świadków w celu późniejszego zeznania sądowego,
 • Zatrzymują osoby niepowołane na terenie chronionego obiektu.

Ochroniarze muszą zawsze zwracać uwagę na otoczenie i być czujni, szukając czegoś niepokojącego przez całą zmianę. W nagłych wypadkach ochroniarze mogą wezwać pomoc policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

Obowiązki pracownika ochrony różnią się w zależności od pracodawcy:

 1. W sklepach detalicznych ochroniarze chronią ludzi, akta, towary, pieniądze i sprzęt. Mogą współpracować z tajnymi detektywami sklepowymi, aby zapobiegać kradzieżom dokonywanym przez klientów lub pracowników, zatrzymywać podejrzanych o kradzieże sklepowe do czasu przybycia policji lub patrolować parkingi.
 2. W biurowcach, bankach, hotelach i szpitalach ochroniarze utrzymują porządek i chronią klientów, personel i mienie organizacji.
  W muzeach lub galeriach sztuki ochroniarze chronią obrazy i eksponaty, obserwując ludzi i sprawdzając paczki wchodzące i wychodzące z budynku.
 3. W fabrykach, budynkach rządowych i bazach wojskowych ochroniarze chronią informacje i produkty oraz sprawdzają uprawnienia osób i pojazdów wchodzących i wychodzących z terenu.
 4. Na uniwersytetach, w parkach i na stadionach sportowych ochroniarze kontrolują tłum, nadzorują parkowanie i miejsca siedzące oraz kierują ruchem.
 5. W barach i klubach nocnych ochroniarze (lub bramkarze) uniemożliwiają wejście osobom niepełnoletnim, pobierają opłaty za ubezpieczenie przy drzwiach i utrzymują porządek wśród klientów.
 6. Ochroniarze, którzy pracują jako kontrolerzy bezpieczeństwa transportu, chronią ludzi, sprzęt transportowy i ładunek na lotniskach, dworcach kolejowych i innych obiektach transportowych.

Jak wygląda miejsce pracy ochroniarza?

Ochroniarze pracują w różnych środowiskach, w tym w budynkach użyteczności publicznej, sklepach detalicznych i budynkach biurowych. Ci, którzy służą jako kontrolerzy bezpieczeństwa transportu, pracują w terminalach lotniczych, morskich i kolejowych oraz innych obiektach transportowych i są zatrudnieni przez rząd.

Większość ochroniarzy spędza dużo czasu na nogach, albo przypisani do określonego stanowiska, albo patrolując budynki i tereny. Niektórzy mogą siedzieć przez długie godziny za ladą lub w wartowni przy wejściu do ogrodzonego obiektu lub osiedla. Niektórzy ochroniarze zapewniają całodobowy nadzór, pracując w systemie zmianowym trwającym osiem godzin lub dłużej, z rotacyjnym harmonogramem.

Ochroniarze pracujący w ciągu dnia mogą wchodzić w interakcje z innymi pracownikami i społeczeństwem. Chociaż praca może być rutynowa, może być również niebezpieczna, szczególnie gdy dochodzi do konfliktów.